1.Biểu tình HK:Bắc Kinh đã thắng?2.Mặc cảm trắng-bi thảm đen(NV)3.Từ Gold Dollar chuyển sang OIL Dollar để cai quản toàn cầu&MORE

1.Biểu tình HK:Bắc Kinh đã thắng?2.Mặc cảm trắng-bi thảm đen(NV)3.Từ Gold Dollar chuyển sang OIL Dollar để cai quản toàn cầu&MORE

Biểu tình Hong Kong: Bắc Kinh đã thắng? Nguồn:BBC-Carrie Gracie Biên tập viên Trung Quốc Hình nộm ông Tập Cận Bình cầm cây dù vàng ở khu Admiralty Một số người cho rằng ông Tập Cận Bình đã thắng lợi…