1.'Ly rượu mừng' ..được phép rót !(BBC)2.Rươu bia ngày Tết(RFA)3.Bài thơ Xuân Vãn của vua TN Tông(TVHS)4.

1.'Ly rượu mừng' ..được phép rót !(BBC)2.Rươu bia ngày Tết(RFA)3.Bài thơ Xuân Vãn của vua TN Tông(TVHS)4.

FW- ‘Ly Rượu Mừng’… được phép rót! Kim Vu to:…,me (Nguồn:BBC) ‘Ly Rượu Mừng’ là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Phạm Đình Chương Sau 41 năm, giai điệu của ca khúc ‘Ly Rượu Mừng’…