1."Hành biên cương"..–Kỳ 3(DTL)2.Kiếp nạn chiến tranh..qua thơ PN Lư(DTL) 3.Vũ Khanh,tiếng hát của tình yêu và niềm tin(RFA)

1."Hành biên cương"..–Kỳ 3(DTL)2.Kiếp nạn chiến tranh..qua thơ PN Lư(DTL) 3.Vũ Khanh,tiếng hát của tình yêu và niềm tin(RFA)

‘Hành biên cương’, ‘đàn tràng chiêu hồn tử sĩ’, thời đại mới?- Kỳ 3 Nguồn:nguoiviet.com-July 2, 2016 Du Tử Lê (tiếp theo kỳ trước) Từ trái qua Phạm Ngọc Lư, Trần Hoài Thư, Nguyễn Lệ Uyên, Phạm Văn Nhàn, Tuy…