08/11/2011: Tạng Thư Sống Chết-Phần II:Chết-Ch.12 :Lòng Bi Mẫn (tiếp theo va` hết)

08/11/2011: Tạng Thư Sống Chết-Phần II:Chết-Ch.12 :Lòng Bi Mẫn (tiếp theo va` hết)

08/11: Tạng Thư Sống Chết-Phần II:Chết-Ch.12 :Lòng Bi Mẫn (tiếp theo va` hết) Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 5790 lần TẠNG THƯ SỐNG CHẾT The Tibetan Book Of Living And Dying Sogyal Rinpoche – Ni…