28/10/2011: Tạng Thư Sống Chết-Phần II:Chết-Ch. 12:Lòng Bi Mẫn:viên ngọc như ý

28/10/2011:   Tạng Thư Sống Chết-Phần II:Chết-Ch. 12:Lòng Bi Mẫn:viên ngọc như ý

28/10: Tạng Thư Sống Chết-Phần II:Chết-Ch. 12:Lòng Bi Mẫn:viên ngọc như ý Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 4398 lần TẠNG THƯ SỐNG CHẾT – Nguồn:Trang Nhà Quảng Đức The Tibetan Book Of Living And Dying…