23/11/2011: Tạng Thư Sống Chết-Phần II-Chết-Ch.13:Giúp đỡ tinh thần cho người sắp chết

23/11/2011:  Tạng Thư Sống Chết-Phần II-Chết-Ch.13:Giúp đỡ tinh thần cho người sắp chết

23/11: Tạng Thư Sống Chết-Phần II-Chết-Ch.13:Giúp đỡ tinh thần cho người sắp chết Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 4549 lần TẠNG THƯ SỐNG CHẾT The Tibetan Book Of Living And Dying Sogyal Rinpoche – Ni…