21/04/2012: Tạng Thư Sống Chết-Phần 3:Chết-Ch.19:Giúp đỡ sau khi chết-

21/04/2012:  Tạng Thư Sống Chết-Phần 3:Chết-Ch.19:Giúp đỡ sau khi chết-

21/04: Tạng Thư Sống Chết-Phần 3:Chết-Ch.19:Giúp đỡ sau khi chết- Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 4515 lần TẠNG THƯ SỐNG CHẾT The Tibetan Book Of Living And Dying -Nguồn:Trang Nhà Quảng Đức Sogyal Rinpoche –…