04/05/2012: Tạng Thư Sống Chết-Phần 3:(tiếp theo)-Ch.20: Kinh nghiệm cận tử:nấc thang lên trời-

04/05/2012: Tạng Thư Sống Chết-Phần 3:(tiếp theo)-Ch.20: Kinh nghiệm cận tử:nấc thang lên trời-

04/05: Tạng Thư Sống Chết-Phần 3:(tiếp theo)-Ch.20: Kinh nghiệm cận tử:nấc thang lên trời- Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 4737 lần TẠNG THƯ SỐNG CHẾT The Tibetan Book Of Living And Dying Sogyal Rinpoche –…