1.Nhà văn Phan Lạc Tiếp-Kỳ cuối(DTL)2.Lá Thư Valentine Gửi ..(CĐV/dtl.com)3.Lễ hội VN mất giá trị ..(BBC)4.Thơ DTL

1.Nhà văn Phan Lạc Tiếp-Kỳ cuối(DTL)2.Lá Thư Valentine Gửi ..(CĐV/dtl.com)3.Lễ hội VN mất giá trị ..(BBC)4.Thơ DTL

Cay nghiệt, hận thù không có chỗ trong văn chương Phan Lạc Tiếp Du Tử Lê Nguồn:nguoiviet.com-February 10, 2017 Nhà văn Phan Lạc Tiếp là cựu sĩ quan của Hải Quân Việt Nam. (Tiếp theo và hết) Qua ghi nhận…