1.Phật Bà Quan Âm-2.Chuyện ngắn,thật hay,cảm động-3.Cái duyên Nam Bắc(Nguyễn)-4.Ảnh đẹp-

1.Phật Bà Quan Âm-2.Chuyện ngắn,thật hay,cảm động-3.Cái duyên Nam Bắc(Nguyễn)-4.Ảnh đẹp-

Fwd: PHẬT BÀ QUAN ÂM. Kim Vu to:…,me PHẬT BÀ QUAN ÂM. > XIN TÔN THỜ THÀNH KÍNH CHIÊM NGƯỠNG ĐỨC PHẬT QUAN ÂM >> VÀ CẦU NGUYỆN CHO MỌI CHÚNG SINH VÔ VÀN AN LẠC TRONG ĐỜI ĐỜI KIÊP…