1.Phật bên hè phố Oakland(VB)&Bản Anh ngữ-2.Khuynh hướng lãng mạn thời phát huy(QG/NV)3.Nhà văn Đào Hiếu(DTL)-

1.Phật bên hè phố Oakland(VB)&Bản Anh ngữ-2.Khuynh hướng lãng mạn thời phát huy(QG/NV)3.Nhà văn Đào Hiếu(DTL)-

Phật Bên Hè Phố Oakland Nguồn:vietbao.com-28/09/2014 Trần Khải Câu chuyện được kể lại bởi phóng viên báo SF Gate và đài truyền hình KPIX5: một tượng Phật nhỏ để ở góc phố, nơi đầy dẫy tội hình sự xảy ra,…