1.Liên minh với Philippines..VN quỳ hay đứng?-2.Những 'tổ mối' đục ruỗng..(VOA)3.Chất vấn TT:hỏi hay hơn đáp(RFA)

1.Liên minh với Philippines..VN quỳ hay đứng?-2.Những 'tổ mối' đục ruỗng..(VOA)3.Chất vấn TT:hỏi hay hơn đáp(RFA)

Liên minh với Philippines chống Trung Quốc: Việt Nam quỳ hay đứng? Nguồn: Blog / Phạm Chí Dũng /VOA – 21.11.2015 Người dân Việt Nam và Philippines thời gian qua đã thể hiện tình đoàn kết trong khi hai nước…