1.Dân oan biểu tình,tưởng niệm Quốc Hân 30-4(DLB)-2.Họp mặt Thương Phế Binh tại Dòng Chúa Cứu Thế(RFA)-3-..Về ngày 30-4(RFA)-

1.Dân oan biểu tình,tưởng niệm Quốc Hân 30-4(DLB)-2.Họp mặt Thương Phế Binh tại Dòng Chúa Cứu Thế(RFA)-3-..Về ngày 30-4(RFA)-

Dân oan biểu tình, tưởng niệm Quốc Hận 30-4 (cập nhật) Dân oan các tỉnh xuống đường tại Sài Gòn nhân ngày 30/4 Nguồn:danlambao.com Nguyễn Thu Trâm, 8406 (Danlambao) – Trong hai ngày 28 và 29 tháng tư vừa qua,…