1…quốc phòng Obama..nguy hiểm cho Hoa Kỳ(CaliToday)2.Chiến lược chống khủng bố 'lạ'-3.Jordan's King-4.Obama..(VB)

1…quốc phòng Obama..nguy hiểm cho Hoa Kỳ(CaliToday)2.Chiến lược chống khủng bố 'lạ'-3.Jordan's King-4.Obama..(VB)

Nguồn:Báo Cali Today-Cập nhật: 02/08/2014 16:27 Đường lối quốc phòng của Obama là mối nguy hiểm đối với Hoa Kỳ TT Obama. Photo courtesy: The Daily Caller Nếu chính quyền hiện nay của TT Obama không thay đổi ngược lại…