18/05/2013: 1.Intelligent people-Retired people- 2.Câu chuyện ven đường-3.Green thing-4.Không trách mắng-5.Thêm chuyện vui-

18/05/2013:  1.Intelligent people-Retired people- 2.Câu chuyện ven đường-3.Green thing-4.Không trách mắng-5.Thêm chuyện vui-

18/05: 1.Intelligent people-Retired people- 2.Câu chuyện ven đường-3.Green thing-4.Không trách mắng-5.Thêm chuyện vui- Category: Như là Ngụ ngôn .. Những nụ cười .. Posted by: Tbl Đọc: 3821 lần Fwd: Intelligent people Kim Vu to:…,me – Hình:”Thư giãn-Cười”- NN sưu…