1.Hà Nội ngày nay(RFA)2."Lễ là tảo mộ, Hội là đạp thanh"(ĐT Lực)3.'Khó nuốt"với dự án.. (VOA)4.Yêu Bác như thế bằng…

1.Hà Nội ngày nay(RFA)2."Lễ là tảo mộ, Hội là đạp thanh"(ĐT Lực)3.'Khó nuốt"với dự án.. (VOA)4.Yêu Bác như thế bằng…

Hà Nội ngày nay Nguồn:RFA/ Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam-2015-08-03 Một số ý kiến cho rằng cây trồng thay thế trên phố Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ? Vietbao.vn Hà Nội mùa sang thu, những hàng cây…