1.Rong chơi mùa hè:Mỹ Lợi Đi Alaska-Anne đi Nhật-Michelle đi Seattle-Victoria-

1.Rong chơi mùa hè:Mỹ Lợi Đi Alaska-Anne đi Nhật-Michelle đi Seattle-Victoria-

Rong Chơi Mùa Hè … Tokyo National Museum (Hình:Anne cung cấp) Sau chuyến “Hành trình về Việt Nam” của bạn Kim Hân vào dịp Tết Giáp Ngọ vừa qua, bạn Tân Nguyên đã “mở hàng” “rong chơi mùa hè” vào…