1."Em không về"(Sơn Trung)-2.Hành trình văn chương Võ Phiến (DTL)-3.Song Thao-Hoàng(dtl.com)

1."Em không về"(Sơn Trung)-2.Hành trình văn chương Võ Phiến (DTL)-3.Song Thao-Hoàng(dtl.com)

Fwd: Chia xẻ nỗi lòng Kim Vu to me -(Hình minh họa, BT sưu tầm) Mình forward bài thơ “Em không về” của anh Nguyễn Thiên Thụ tưởng nhớ tới người bạn trăm năm Nguyễn Tuyết Hồng mới ra đi!…