1.Phương Dung,Và 'Sự tái sanh…'(DTL)2.Chuyện về một ông Thày(NT Hồng)3.Hà Nội mùa 'lội' nước(VOA)4.Thế sự đảo điên(VB)

1.Phương Dung,Và 'Sự tái sanh…'(DTL)2.Chuyện về một ông Thày(NT Hồng)3.Hà Nội mùa 'lội' nước(VOA)4.Thế sự đảo điên(VB)

Phương Dung, Và “Sự Tái Sinh Của Các Lạt Ma Tây Tạng” Nguồn:vietbao.com – 19/09/2015 Du Tử Lê Đức Đạt Lai Lạt Ma và nữ cư sĩ Phương Dung trong 2 buổi Ngài thuyết pháp cho cộng đồng Việt ở…