08/06/2012: Tạng Thư Sống Chết-IV:Kết luận-Ch.22:Sứ giả hòa bình-23-Những câu hỏi về cái chết-

08/06/2012: Tạng Thư Sống Chết-IV:Kết luận-Ch.22:Sứ giả hòa bình-23-Những câu hỏi về cái chết-

08/06: Tạng Thư Sống Chết-IV:Kết luận-Ch.22:Sứ giả hòa bình-23-Những câu hỏi về cái chết- Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 5306 lần TẠNG THƯ SỐNG CHẾT The Tibetan Book Of Living And Dying Sogyal Rinpoche –…