23/06/2012: Tạng Thư Sống Chết-Phần IV-Kết Luận(tiếp theo):Hai Mẩu chuyện-Hai bài Thần chú-

23/06/2012:  Tạng Thư Sống Chết-Phần IV-Kết Luận(tiếp theo):Hai Mẩu chuyện-Hai bài Thần chú-

23/06: Tạng Thư Sống Chết-Phần IV-Kết Luận(tiếp theo):Hai Mẩu chuyện-Hai bài Thần chú- Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 5051 lần TẠNG THƯ SỐNG CHẾT The Tibetan Book Of Living And Dying Sogyal Rinpoche – Ni…