1.Mùa xuân dệt liệm(VOA)-2.Tàu cá Việt lại bị tấn công ở Hoàng Sa(BBC)-3.Sống hài hòa hay nhu nhược với TQ?(RFA)

1.Mùa xuân dệt liệm(VOA)-2.Tàu cá Việt lại bị tấn công ở Hoàng Sa(BBC)-3.Sống hài hòa hay nhu nhược với TQ?(RFA)

Nguồn:VOA-Thứ bảy, 08/03/2014 Mùa xuân dệt liệm  Phạm Chí Dũng 17.02.2014 Nước Đức già nua, ta dệt liệm cho mi Dệt vào đó ba lần chửi rủa Chúng ta dệt, chúng ta dệt nữa… (bài “Những người thợ dệt miền…