1.Trôi theo dòng sông thơ Thái Tú Hạp(DTL)-2.Sài Gòn và cà phê sách(NV)-3.Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên(Đoàn Dự)

1.Trôi theo dòng sông thơ Thái Tú Hạp(DTL)-2.Sài Gòn và cà phê sách(NV)-3.Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên(Đoàn Dự)

Trôi theo dòng sông thơ Thái Tú Hạp Nguồn:nguoiviet.com-Friday, March 07, 2014 Du Tử Lê Nhà thơ Thái Tú Hạp (Hình: luanhoan.net) Theo trang mạng Bách Khoa Toàn Thư Mở thì “Ngũ Phụng Tề Phi (Năm con chim phượng hoàng…