Tin TV 53-60:1.Tân Nguyên thăm Đà Nẵng-2.Họp mặt cựu GS Đồng Khánh(TN)-3-Bạn Giáng Tuyết thăm Cali(KO)4.Tin buồn-

Tin TV 53-60:1.Tân Nguyên thăm Đà Nẵng-2.Họp mặt cựu GS Đồng Khánh(TN)-3-Bạn Giáng Tuyết thăm Cali(KO)4.Tin buồn-

 Đi Đà Nẵng – Tân Nguyên Tan Nguyen Nguyen Thi to me                                                                   > >  Băng Tâm thân mến, > Như đã báo với bồ trong một thư trước là đến cuối tháng 7 mình sẽ đi chơi Đà Nẵng…