1.Tết Trung Hoa trên đất Hà Tĩnh(RFA)2.Cuối năm bánh chưng,bánh tét(RFA)3."Tháng tận năm cùng sự chẳng cùng" (NV).

1.Tết Trung Hoa trên đất Hà Tĩnh(RFA)2.Cuối năm bánh chưng,bánh tét(RFA)3."Tháng tận năm cùng sự chẳng cùng" (NV).

Tết Trung Hoa trên đất Hà Tĩnh Nguồn: RFA- Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam 2015-01-27 Võ Miếu ở Hà Tĩnh RFA Tết đang về, chỉ còn ngót nghét hai chục ngày nữa, năm Giáp Ngọ khép lại,…