1.Tháng 11,thời điểm định mệnh ..(RFI)2.VN không NT Dũng,nhưng ..(VB)3.Ùn tắc cả trên trời:bi kịch ..(VNTB)

1.Tháng 11,thời điểm định mệnh ..(RFI)2.VN không NT Dũng,nhưng ..(VB)3.Ùn tắc cả trên trời:bi kịch ..(VNTB)

Tháng 11, thời điểm định mệnh của Biển Đông? Nguồn:RFI – Tú Anh – 16-09-2016 Oanh tạc cơ H-6K của Trung Quốc bay trên bãi cạn Scarborough, ngày 14/07, hai ngày sau phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye. @weibo.com…