1.Từ thể thơ loại 'Hành' tới thi ca một thời của Phạm Ngọc Lư (DTL)2.Túy Hồng-Thanh Nam..tản mạn(dtl.com)

1.Từ thể thơ loại 'Hành' tới thi ca một thời của Phạm Ngọc Lư (DTL)2.Túy Hồng-Thanh Nam..tản mạn(dtl.com)

Từ thơ thể loại “Hành,” tới thi ca một thời của Phạm Ngọc Lư Nguồn:nguoiviet.com-Friday, June 17, 2016 Du Tử Lê Nhà thơ Phạm Ngọc Lư. (Hình Art2all.net) Trước khi bước vào bài thơ tựa đề “Biên Cương Hành” nổi…