1.Nhân cách chính trị và biểu tượng đạo sư(BBC)2.Nỗ lực con người và chính quyền ma quỷ(basam)MORE

1.Nhân cách chính trị và biểu tượng đạo sư(BBC)2.Nỗ lực con người và chính quyền ma quỷ(basam)MORE

Nhân cách chính trị và biểu tượng đạo sư Nguồn: Trần Tiến Dũng Viết từ Sài Gòn – BBC-6 tháng 4,2016 Tướng Thein Sein đã ủng hộ cuộc bầu cử dân chủ tại Myanmar-EPA Việc cựu Tổng thống Myanmar xuống…