1.Nguyễn Sỹ Tế, người đứng ở ngoài nhóm Sáng Tạo?(Du Tử Lê)2.Thơ Thanh Nam(1931-1985- thica.net)

1.Nguyễn Sỹ Tế, người đứng ở ngoài nhóm Sáng Tạo?(Du Tử Lê)2.Thơ Thanh Nam(1931-1985- thica.net)

Nguyễn Sỹ Tế, người đứng ở ngoài nhóm Sáng Tạo? Du Tử Lê/Người Việt Nguồn:nguoiviet.com0 February 9, 201 Từ trái, Mai Thảo, Vũ Khắc Khoan, Nguyễn Sỹ Tế, Phạm Đình Chương, Tạ Tỵ. (Hình: Du Tử Lê cung cấp) Nhà…