1.Thơ Kiêm Thêm,con đường ..(DTL/NV)2.Văn Cao,một phiến tài tình giữa cô đơn(QG/NV)-3.Bán hàng trăm cuốn sách cũ ủng hộ TPB(NV)

1.Thơ Kiêm Thêm,con đường ..(DTL/NV)2.Văn Cao,một phiến tài tình giữa cô đơn(QG/NV)-3.Bán hàng trăm cuốn sách cũ ủng hộ TPB(NV)

Thơ Kiêm Thêm, con đường dẫn qua thiên đàng/địa ngục? Nguồn:nguoiviet.com-Friday, December 05, 2014 Du Tử Lê Nhà thơ Trần Kiêm Thêm Tôi không biết thi-ca có phải là điểm dừng như chọn lựa sau cùng của nhà thơ Trần…