1.Thư ..gửi quý vị SQ Hoa Kỳ gốc Việt(Bằng Phong ĐVÂ)2.Mặc áo cờ đỏ sao vàng đến Mỹ: Hòa giải hay khiêu khích.(RFA)More..

1.Thư ..gửi quý vị SQ Hoa Kỳ gốc Việt(Bằng Phong ĐVÂ)2.Mặc áo cờ đỏ sao vàng đến Mỹ: Hòa giải hay khiêu khích.(RFA)More..

ĐEM TÂM TÌNH VIẾT LỊCH SỬ Nguồn:bacaytruc.com (Hình trên Net) THƯ THỨ TƯ GỬI QUÝ VỊ SĨ QUAN HOA KỲ GỐC VIỆT XIN TẠ ƠN TRỜI, XIN TẠ ƠN NGƯỜI BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU Thành phố Westminster, California, ngày…