1.Di tản mới thấy 'kiều dân TQ đông như quân Nguyên'(NV)-2.Mỹ-TQ:Chưa bạn đã thù-3.'..sợ buông TQ'-4.VN và Philippines..

1.Di tản mới thấy 'kiều dân TQ đông như quân Nguyên'(NV)-2.Mỹ-TQ:Chưa bạn đã thù-3.'..sợ buông TQ'-4.VN và Philippines..

Di tản mới thấy kiều dân Trung Quốc “đông như quân Nguyên” Nguồn:nguoiviet.com-Monday, May 19, 2014 HÀ TĨNH (NV) .- Những thông tin về việc kiều dân Trung Quốc được di tản hoặc tự di tản khỏi Việt Nam sau…