Stephane tốt nghiệp USC 12 May 2017 (tiếp theo)

Stephane tốt nghiệp USC 12 May 2017 (tiếp theo)

TIỆC MỪNG STEPHANE Trưa ngày 13 May 2017, một bữa tiệc mừng Stephane ra trường được tổ chức tại Seafood Palace Restaurant Từ trái: Jason-Alex-Stephane Natalie-Kelly-Felicity-Kathy Cô Tâm-Cậu Greg-Stephane-ông chú Phách(DTL)-Ông ngoại Natalie-Felicity-Kelly-Kathy-Stephane-Cô Tâm-Jason Thêm cô Suzie & cậu Greg…