1.Tiền vàng mã cao hơn tiền đồng(RFA)2…làm vàng mã kiếm sống.. -3.Truyện ngắn:Con dao xếp ..(Phương Hoa)-

1.Tiền vàng mã cao hơn tiền đồng(RFA)2…làm vàng mã kiếm sống.. -3.Truyện ngắn:Con dao xếp ..(Phương Hoa)-

Tiền vàng mã cao giá hơn tiền đồng Nguồn:RFA – Nhóm phóng viên tường trình từ VN 2015-01-14 Áo giấy được treo bán để người dương gửi về cõi âm. RFA PHOTO Đồng tiền Việt Nam hạ thêm 1% so…