1.Tòa PCA bác bỏ 'đường chín đoạn' (BBC)2.Phản ứng của các nước(RFA)3.Người Việt học từ ..(VOA)4.

1.Tòa PCA bác bỏ 'đường chín đoạn' (BBC)2.Phản ứng của các nước(RFA)3.Người Việt học từ ..(VOA)4.

Tòa PCA bác bỏ ‘đường chín đoạn’ Nguồn: Nhóm phóng viên BBC Tiếng Việt tại Hague -3 giờ trước Ngay trước giờ toà PCA ra phán quyết, một số người ủng hộ đơn kiện của Philippines tụ tập trước cổng…