1.Khách sạn 22 (Khôi An/Việt Báo)-2.Ông Mỹ bán thức ăn chay..(NV)-3.Bài toán chia bò-4.”Vĩnh biệt Phây-Búc”

1.Khách sạn 22 (Khôi An/Việt Báo)-2.Ông Mỹ bán thức ăn chay..(NV)-3.Bài toán chia bò-4.”Vĩnh biệt Phây-Búc”

Fwd:KHÁCH SẠN 22 Tác giả : Khôi AN Kim Vu to:…,me (Hình minh họa-NN sưu tầm) Bài rất hay!  KL -o0o- Giớ thiệu tác giả Khôi An (Đức Quý)- Tâm ơi, Cô Khôi An này viết rất hay, và giỏi…