1.Đằng sau sự kiện TQ rút giàn khoan(RFA)2.P.C.Dũng:Vì sao Bắc Kinh rút giàn khoan..(RFI)3.Các tin khác-

1.Đằng sau sự kiện TQ rút giàn khoan(RFA)2.P.C.Dũng:Vì sao Bắc Kinh rút giàn khoan..(RFI)3.Các tin khác-

Đằng sau sự kiện Trung Quốc rút giàn khoan Nguồn:Việt-Long – RFA-2014-07-17 Giàn khoan HD-981 với đoàn tàu Trung Quốc bảo vệ, gây hấn – Courtesy of worldnews.com Lâu lắm chúng ta mới có một đề tài thích thú, là…