1.TC, Mỹ Thám Sát Nhau(VB)2.VN hợp tácTQ ở Shangri La 2017 ?(NBG)3.Toàn Đảng CH Ra Sức Bảo Vệ Trump(VB)

1.TC, Mỹ Thám Sát Nhau(VB)2.VN hợp tácTQ ở Shangri La 2017 ?(NBG)3.Toàn Đảng CH Ra Sức Bảo Vệ Trump(VB)

TC, Mỹ Thám Sát Nhau Nguồn:vietbao.com – 09/06/2017      Vi Anh Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Dewey, Hình trên Net-.    Trong bốn ngày cuối tháng 5, truyền thông quốc tế loan tải hai tin rất đáng chú…