1.Trần Quảng Nam và,"Mười năm tình cũ"(DTL)2.Lê Trạch Lựu vừa từ trần &More-3.Nồi canh riêu cá(Nguyên Nhung)

1.Trần Quảng Nam và,"Mười năm tình cũ"(DTL)2.Lê Trạch Lựu vừa từ trần &More-3.Nồi canh riêu cá(Nguyên Nhung)

Trần Quảng Nam và, ‘Mười năm tình cũ’ Nguồn:nguoiviet.com-Friday, February 27, 2015 Du Tử Lê 1. Nhạc sĩ Trần Quảng Nam. (Hình: dactrung.net) “…Phần trình diễn ngay sau đây, tôi nghĩ sẽ là trích đoạn vở Nhạc kịch ‘Kim Vân…