1.Ông NP Trọng tái đắc cử..2-Kinh tế VN và ông NT Dũng(RFA)3.Di sản NT Dũng(DL)4.Cần lấy lại niềm tin..

1.Ông NP Trọng tái đắc cử..2-Kinh tế VN và ông NT Dũng(RFA)3.Di sản NT Dũng(DL)4.Cần lấy lại niềm tin..

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng bí thư Nguồn: RFA 27.01.2016 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa tái đắc cử chức tổng bí thư ĐCSVN hôm 27/1/2016 tại đại hội đảng lần thứ 12 tổ chức…