1.Trọn vẹn diễn văn nhậm chức của Tổng thống Donald Trump(BBC)2.Biển Đông:Trump xông tới(VB)3.Trump cũng sẽ xoay trục ..(RFI)

1.Trọn vẹn diễn văn nhậm chức của Tổng thống Donald Trump(BBC)2.Biển Đông:Trump xông tới(VB)3.Trump cũng sẽ xoay trục ..(RFI)

Trọn vẹn diễn văn nhậm chức của Tổng thống Donald Trump Nguồn:BBC- 21 tháng 1 2017 Ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ trong buổi lễ ngày 20/1. Xin giới…