1.TT Ngô Đình Diệm dưới cái nhìn của..-2. "Người cày có ruộng" của VNCH-(NQ Duy/TB Canada)

1.TT Ngô Đình Diệm dưới cái nhìn của..-2. "Người cày có ruộng" của VNCH-(NQ Duy/TB Canada)

Vs: Fwd: Tổng Thống Ngô Đình Diệm Dưới Cái Nhìn Của Các Lãnh Tụ Hoa Kỳ, Đông Nam Á, Và Các Quan Sát Viên Quốc Tế phuongkim huynh to:…,me TT Ngô Đình Diệm bắt tay với Tổng thống Mỹ Dwight…