1.. chuyến đi của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc(NBG)2..đại họa`Hồng vệ binh VN' (VT Hảo)3.Trump mạnh tay với T.Q ở Biển Đông-

1.. chuyến đi của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc(NBG)2..đại họa`Hồng vệ binh VN' (VT Hảo)3.Trump mạnh tay với T.Q ở Biển Đông-

Đôi điều về chuyến đi của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Người Buôn Gió Nguồn:nguoibuongio.com- Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017 Đầu tiên là những hình ảnh đón tiếp quá tệ hại của Hoa Kỳ đối với Nguyễn Xuân Phúc, …