1.Thủ Tướng Nhật sau khi nghỉ hưu(Fwd)2 KTS NGÔ VIẾT THỤ.. (FW)3.Chuyện ngắn để đời–

1.Thủ Tướng Nhật sau khi nghỉ hưu(Fwd)2 KTS NGÔ VIẾT THỤ.. (FW)3.Chuyện ngắn để đời–

Fwd: Thủ Tướng Nhật sau khi nghỉ hưu Kim Vu to:….,me Thủ Tướng Nhật sau khi nghỉ hưu Cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama. (Nguồn: AFP) >>> August 13, 2017 >>> Khó có thể tưởng tượng được người đàn…