1.TT Obama đang ở đâu?(Vũ Linh/VB)-2.Phí tổn bảo tiêu(NXN/NV)-3.Nếu không có bà Hillary?(Vũ Linh/VB)-

1.TT Obama đang ở đâu?(Vũ Linh/VB)-2.Phí tổn bảo tiêu(NXN/NV)-3.Nếu không có bà Hillary?(Vũ Linh/VB)-

TT Obama Đang Ở Đâu? Nguồn:vietbao.com-27/05/2014 Vũ Linh Con dấu Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ-(hình minh họa từ Wikipedia-NN sưu tầm) 1 …Khi lên tiếng thì câu đầu tiên là “tôi không biết gì, chỉ mới đọc báo hay…