1.Nhà thơ Từ Hoài Tấn-Kỳ 2(DTL)2.Quê nhà quê người- Biết đâu nguồn cội (LN/NV)3.Thơ Tô Thùy Yên(dtl.com)

1.Nhà thơ Từ Hoài Tấn-Kỳ 2(DTL)2.Quê nhà quê người- Biết đâu nguồn cội (LN/NV)3.Thơ Tô Thùy Yên(dtl.com)

Thơ Từ Hoài Tấn, những game màu khẩm nặng trầm tích Du Tử Lê Nguồn:nguoiviet.com- February 24, 2017 Nhà thơ Từ Hoài Tấn. (Ảnh tư liệu của Từ Hoài Tấn) (Tiếp theo và hết) “Tôi thích cái lối chơi thơ…