Tưởng Nhớ Chị Hà Bích Loan (Nhã Nhạc)

Tưởng Nhớ Chị Hà Bích Loan (Nhã Nhạc)

                                  Tưởng Nhớ Chị Hà Bích Loan                                                                (1938-2011) Nhã Nhạc                                                 Các Giáo sư từ trái :Chị Thu, Tường Vinh, Hà Bích Loan, Thày…