1.Đêm giã từ Hà Nội (Mai Thảo)-2.Geneve 54 chia cắt (Giao Chỉ)

1.Đêm giã từ Hà Nội (Mai Thảo)-2.Geneve 54 chia cắt (Giao Chỉ)

                            Tùy bút Mai Thảo                                                                           Hồ Hoàn Kiếm với Tháp Rùa-Hình:Wikipedia Lời nói đầu: Còn hơn một tháng nữa, chúng ta lại…