1.TV 53-60-SG họp mặt-Mừng thượng thọ cô Ninh,90 tuổi(TN)2.Akiko thăm nước Mỹ(H.A)3.Bài sưu tầm(BT)

1.TV 53-60-SG họp mặt-Mừng thượng thọ cô Ninh,90 tuổi(TN)2.Akiko thăm nước Mỹ(H.A)3.Bài sưu tầm(BT)

Fwd: Họp mặt TV Saigon- Mừng thượng thọ cô Ninh,90 tuổi  . tannguyen to me Hình 1 Hàng ngồi : Cô Ninh – Đỗ Hiếu – Tuyết Mai Hàng đứng : Tuyết Trinh – Bùi Hiên – Thu Nhạn –…