1.UNESCO vinh danh bằng chứng Hoàng Sa của VN-2.Tây nguyên và sự phát triển của VN(BBC)3.Nhật tái tạo ván cờ..(RFI)

1.UNESCO vinh danh bằng chứng Hoàng Sa của VN-2.Tây nguyên và sự phát triển của VN(BBC)3.Nhật tái tạo ván cờ..(RFI)

Fwd: UNESCO vinh danh bằng chứng Hoàng Sa của VN, This is a good news for VN, It makes my day. Kim Vu to:…,me   Đảo Hoàng Sa VN(Hình minh họa trên Net) UNESCO vinh danh bằng chứng Hoàng Sa…